افتتاح مرکز شکوفایی خلاقیت و نوآوری و رونمایی از سایت رسمی جدید سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (ستفا) امروز توسط ریاست محترم جهاددانشگاهی جناب آقای دکتر طیبی انجام شد
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۶