رویداد كارآفرینی مد و تکنولوژی از مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی در آستانه افتتاح اولین پارک علم و فناوریهای نرم و هویت ساز كشور، در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در دانشگاه علم و فرهنگ توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان برگزار گردید.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۹/۲۵